In 2009 is begonnen met een milieueffectrapportage (Umweltverträglichkeitsstudie, UVS) voor het 82,5 kilometer lange traject. De resultaten hiervan worden eind 2010 verwacht. Eind 2010 wordt opdracht gegeven voor landmeetkundig onderzoek, waarbij het traject gedeeltelijk vanuit de lucht wordt ingemeten. In 2011 en 2012 worden technische berekeningen en tekeningen gemaakt. Vanwege de subsidietermijnen van de Interreg-subsidie gebeurt dit alles in een strak tijdsschema. Vervolgens controleert het verkeersministerie alle stukken en kunnen de bouwvergunningen worden ingediend. Zodra de toestemming om te bouwen is gegeven, kan de benodigde grond worden aangekocht en de opdracht voor de bouw worden gegeven. Via de Landkreisen wordt informatie gegeven over de voortgang van het project.

Bedarfsplan van het BVWP (Bundesverkehrswegeplan)

Met het Bedarfsplan heeft de bondsregering een instrument om de prioriteit van projecten te bepalen. In juli 2004 is de E233 tussen Meppen en Cloppenburg in het Bedarfsplan als „weiteren Bedarf mit Planungsrecht“ opgenomen. In augustus 2010 heeft ook het resterende gedeelte van de E233 tussen Cloppenburg en de A1 het “Planungsrecht” gekregen.

Kosten-batenverhouding

De prioriteit van een project is vooral afhankelijk van de kosten-batenanalyse. Deze Nutzen-Kosten-Verhältnis komt voor een vierbaans E233 op 4,6 (zie ‘Downloads’). De baten zijn dus 4,6 keer groter zijn dan de investering. In vergelijking met andere verkeersprojecten in Duitsland is dat bijzonder hoog.

 

Ondersteuners

Natürlich können auch Sie uns und die E233 unterstützen!

Da es verschiedene Modelle der Unterstützung gibt, die wir Ihnen gern präsentieren möchten, hinterlassen Sie hier gern Ihren Unternehmensnamen und Ihre E-Mailadresse.

Wir werden umgehend mit ihnen Kontakt aufnehmen.


Hoofdvelden met een * zijn verplicht en moeten worden ingevuld.