Windesheim en Stedenkring zoeken: Stagiair(e) beleidsonderzoeker 'Economische kracht Zwolle-Emsland'

Mededeling
18. März 2013
zurück

Windesheim (Lectoraat Area Development) en de Stedenkring/Städtering Zwolle-Emsland zoeken een stagiair(e) beleidsonderzoeker 'Economische Kracht Zwolle-Emsland'

Vacature-stagiair-beleidsonderzoeker.pdf
Download 279,13 K

Windesheim is een regionale kennisinstelling met ruim 21.000 studenten, duizenden cursisten en meer dan 1.700 medewerkers. Windesheim richt zich op duurzame vernieuwing van het onderwijs, de professionele ontwikkeling van studenten en kennisontwikkeling ten behoeve van bedrijven en instellingen. Onderwijs en onderzoek zijn georganiseerd in vijf domeinen.

Eén daarvan is het domein Techniek met elf bacheloropleidingen op het terrein van Techniek, Design en Management en ICT. Verder wordt er gewerkt aan contractactiviteiten en onderzoek vanuit het Kenniscentrum Technologie. Binnen het Domein Techniek & ICT zijn drie lectoraten ondergebracht namelijk de lectoraten Area Development (Gebiedsontwikkeling), Kunststoftechnologie en ICT Innovaties in de Zorg.

Het lectoraat Area Development van de Hogeschool Windesheim in Zwolle doet onderzoek naar regionaal-economische strategieën in het grensgebied van Noordoost-Nederland en Noordwest- Duitsland.
Vanuit het lectoraat wordt het project ‘Economische Kracht Zwolle-Emsland’ opgezet. In dit project wordt nauw samengewerkt met de Städtering / Stedenkring Zwolle-Emsland, een grens-overschrijdend samenwerkingsverband van twaalf gemeenten met als standplaats het Duitse Meppen. Het project behelst een analyse van het economische profiel van de Stedenkring, gecombineerd met een inventarisatie van de economische beleidsagenda’s op lokaal en regionaal niveau. Het doel van deze economische profielschets is het blootleggen van kansen voor grensoverschrijdende samenwerking. De stage-opdracht betreft een eerste en verkennende studie voor de totstandkoming van deze profielschets.

Functie

De stage opdracht kan in drie delen worden opgesplitst:
1) Ten eerste wordt van de stagiair(e) verwacht dat hij of zij, in nauwe samenspraak met de stagebegeleider, een plan van aanpak voor de profielschets en de inventarisatie opstelt. In dit plan van aanpak wordt de vraag vanuit zowel de Stedenkring als het lectoraat Area Development gearticuleerd. Daarnaast bevat het plan van aanpak een onderzoeksmethodiek, met daarin één of meer van de volgende onderzoeksmethoden: interviews bij bedrijven en beleidsrelevante organisaties; website-analyse; inhoudelijke analyse van nota’s en rapportages; en (kort) literatuuronderzoek.
2) Ten tweede volgt de verkenning zelf. Belangrijk voor deze opdracht is dat de stagiair(e) er actief op uit trekt in het Nederlandse maar vooral ook het Duitse deel van de grensstreek. Door het bezoeken van bedrijven en bedrijventerreinen, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, politici als ook economische beleidsmakers vormen de afstudeerders zich een beeld van de kansen en mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking. Op het lectoraat zijn werkplekken aanwezig van waaruit de stagiair(e) zijn of haar onderzoek vorm kan geven. Enkele dagen werken vanuit het bureau van de Stedenkring behoort tot de mogelijkheden.
3) Ten derde volgt de presentatie van de eindresultaten. De resultaten krijgen de vorm van een rapportage, waarin de verkennende studie op een aantrekkelijke, zelf te verkiezen wijze gepresenteerd wordt.

Wat wij vragen

Voor deze opdracht zoeken we een nieuwsgierige, zelfstandige en resultaatgerichte beleidsonderzoeker met een economische, geografische, historische, planologische of andere achtergrond. U bent bij voorkeur een ouderejaars student op een hogeschool of universiteit, maar ook pas afgestudeerden zijn welkom om te reageren.
Belangrijk is dat u een intrinsiek enthousiasme kan opbrengen voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland, en bij voorkeur ook gedegen Duits spreekt.

Wat wij bieden

Wij bieden een inspirerende werksfeer waarin studenten, docenten, en ondernemende onderzoekers samen voor het (onderzoek)resultaat gaan. U komt te werken in een intellectuele omgeving waarin u uw analytische vaardigheden kunt aanscherpen. Daarnaast hebben wij vanuit het lectoraat een breed en grensoverschrijdend netwerk waarin u veel contacten kunt leggen. Uiteraard begeleiden wij u bij het publiceren van de onderzoeksresultaten.
U krijgt een werkplek op de Hogeschool Windesheim in Zwolle en (in overleg) eventueel ook Meppen (Duitsland).
Wij bieden tijdelijk stage contract voor de duur van 3 tot 6 maanden (nader te overleggen). De stagevergoeding bedraagt 250 euro bruto per maand.

Sollicitatieprocedure

Heeft u belangstelling voor deze functie? Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan Dr. Marijn Molema, onderzoeker regionale economie Hogeschool Windesheim, am.molema@windesheim.nl / 06-17453663 en aan Drs. ing. Gerhard Roelfes, regiomanager Städtering / Stedenkring Zwolle-Emsland, Rathaus Meppen, g.roelfes@meppen.de / +49 (0) 5931 – 153 268

Meer informatie over het lectoraat Area Development kunt u vinden op http://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/technologie/area-development/.

U kunt reageren tot 1 mei 2013.

 

Natürlich können auch Sie uns und die E233 unterstützen!

Da es verschiedene Modelle der Unterstützung gibt, die wir Ihnen gern präsentieren möchten, hinterlassen Sie hier gern Ihren Unternehmensnamen und Ihre E-Mailadresse.

Wir werden umgehend mit ihnen Kontakt aufnehmen.


Mit * gekennzeichnete Felder müssen ausgefüllt werden.

Unterstützer

Aktuelles

» ältere Artikel finden Sie im Archiv

Presseberichte

» ältere Artikel finden Sie im Archiv