PERSBERICHT: Bondsregering stemt in met ontwerp eerste deeltraject E233

Persbericht van de Stedenkring Zwolle-Emland
13. September 2013
zurück
  • Belangrijke mijlpaal voor de verbinding tussen Zwolle en Bremen
  • Lof voor de Stedenkring Zwolle-Emsland voor de snelle omzetting

MEPPEN – De verdubbeling van de weg tussen Meppen en Cloppenburg tot een volledige autosnelweg heeft een belangrijk mijlpaal bereikt. Tijdens een bijeenkomst met Nederlandse en Duitse deelnemers heeft de bondsregering het ontwerp van het eerste deeltraject goedgekeurd en voor de hele E233 meteen een hoge prioriteit in het nieuwe verkeersplan toegezegd.

20130913 Persbericht - Foto bijeenkomst PlanInfra E233.jpg
V.l.n.r.: Landrat Hans Eveslage (Landkreis Cloppenburg), Gedeputeerde Henk Brink (Provincie Drenthe), Staatssecretaris Enak Ferlemann (Bondsministerie van Verkeer, Bouwbeleid en Stadsontwikkeling, Minister Olaf Lies, Ministerie van Economische Zaken, Werkgelegenheid en Verkeer van de deelstaat Nedersaksen en Landrat Reinhard Winter (Landkreis Emsland)
Persbericht in PDF-formaat
Download 85,87 K
Foto bij het persbericht in JPG-formaat
Download 1,70 M

De aanleiding voor de bijeenkomst (d.d. 9-9-2013) in het Duitse Lähden was de afsluiting van de planvorming. Om het proces te versnellen hadden de Landkreisen Emsland en Cloppenburg en de Stedenkring Zwolle-Emsland in 2008 de planvorming van de deelstaat Nedersaksen overgenomen. In 2010, toen bleek dat de verdubbeling van de weg een hoge kosten-batenverhouding van 4,6 heeft, mocht de planvorming worden opgestart. Begin 2013 is het eerste ontwerp aan de deelstaat en vervolgens aan de bondsregering voorgelegd.

Met de goedkeuring (“Gesehenvermerk”) kan de inspraakprocedure beginnen. De ontwerp-tracébesluiten van de overige zes deeltrajecten volgen de komende maanden. Als het meezit worden de plannen in 2015 definitief vastgesteld (“Planfeststellung”), zodat de realisatiefase kan worden opgestart. Als klap op de vuurpijl liet staatssecretaris Ferlemann van het bondsministerie van verkeer weten dat de E233 een verhoogde prioriteit (“vordringlicher Bedarf”) in het nieuwe infrastructuurplan (“Bundesverkehrswegeplan”) krijgt.

Vanwege het uitzonderlijk hoge aandeel vrachtverkeer rekent Ferlemann op een publiek-private financieringsconstructie. De verwachte tolopbrengsten van 44 miljoen euro per jaar kunnen hierbij een uitkomst bieden. De realisatiekosten van het eerste deeltraject worden geschat op 123 miljoen euro. In dit 11 kilometer lange traject van de A31 tot de B70 in Meppen wordt de rivier de Eems drie keer overbrugd. Het hele traject van de A31 tot aan de A1 bij Cloppenburg is 83 kilometer, waarvan een gedeelte bij Cloppenburg al vierstrooks is.

Naast staatssecretaris Ferlemann en verkeersminister Olaf Lies van de deelstaat Nedersaksen waren er een aantal Nederlandse deelnemers aanwezig, waaronder burgemeester Bouwmeester van Coevorden en Bouke Durk Wilms, wethouder van Emmen en tevens vice-voorzitter van de Stedenkring Zwolle-Emsland. In zijn toespraak wees gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe vooral op het belang van de E233 als internationale kernverbinding en de bijdrage aan het vestigingsklimaat in de regio Emmen-Coevorden.

Veel lof hadden minister Lies en staatssecretaris Ferlemann voor de inzet van de Stedenkring Zwolle-Emsland, die met eigen middelen, met ondersteuning van de regionale bedrijvigheid en een bijdrage uit het Europese INTERREG IV-A-programma de planvorming in recordtempo heeft weten door te voeren.

Het project “PlanInfra E233” wordt uitgevoerd in het kader van het INTERREG IV A-programma Deutschland-Nederland en gefinancierd met middelen van het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Rijksoverheid, de deelstaat Nedersaksen, de Landkreisen Cloppenburg en Emsland, de Stedenkring Zwolle-Emsland en de provincie Drenthe. Het project wordt begeleid door het programmamanagement van de Eems Dollard Regio.

Heeft u onze nieuwe folder al gezien?

 

Natürlich können auch Sie uns und die E233 unterstützen!

Da es verschiedene Modelle der Unterstützung gibt, die wir Ihnen gern präsentieren möchten, hinterlassen Sie hier gern Ihren Unternehmensnamen und Ihre E-Mailadresse.

Wir werden umgehend mit ihnen Kontakt aufnehmen.


Mit * gekennzeichnete Felder müssen ausgefüllt werden.

Unterstützer

Aktuelles

» ältere Artikel finden Sie im Archiv

Presseberichte

» ältere Artikel finden Sie im Archiv